Top Chủng tộc

Thời gian:

Từ 13:00 ngày 25-6 đến 23:59 ngày 1-7

Lưu ý:

1. Không Giới Hạn Reset.
2. Reset đua top để tham gia sự kiện.

Giải thưởng:

Chủng Tộc
Phần Thưởng Hình Ảnh
Chiến Binh Set Ma Thuật Full + 1 + 28 option + Luck
(Tự Chọn Option)
Tiên Nữ Set Hỏa Long Full + 0 + 28 option + Luck
(Tự Chọn Option)
Phù Thủy Set Kim Ngân Full + 0 + 28 option + Luck
(Tự Chọn Option)
Đấu Sĩ Set Ma Thuật Full + 0 + 28 option + Luck
(Tự Chọn Option)
Chúa Tể Set Thiết Ma Full + 0 + 28 option + Luck
(Tự Chọn Option)
Thuật Sĩ Set Hỏa Thiên Full + 0 + 28 option + Luck
(Tự Chọn Option)
Thiết Binh Set Bạch Hổ Full + 0 + 28 option + Luck
(Tự Chọn Option)