Top Chủng tộc

Thời gian:

Từ 13:00 ngày 31-10 đến 23:59 ngày 2-11

Lưu ý:

1. Không Giới Hạn Reset.
2. Reset đua top để tham gia sự kiện.

Giải thưởng:

Chủng Tộc
Phần Thưởng Hình Ảnh
Chiến Binh Set Titan Full + 0 + 28 option + Luck
(Tự Chọn Option)
Tiên Nữ Set Anh Vũ Full + 0 + 28 option + Luck
(Tự Chọn Option)
Phù Thủy Set Quỷ Vương Full + 0 + 28 option + Luck
(Tự Chọn Option)
Đấu Sĩ Set Bóng Ma Full + 0 + 28 option + Luck
(Tự Chọn Option)
Chúa Tể Set Đế Vương Full + 0 + 28 option + Luck
(Tự Chọn Option)
Thuật Sĩ Set Chiêm Tinh Full + 0 + 28 option + Luck
(Tự Chọn Option)
Thiết Binh Set Quyền Lực Full + 0 + 28 option + Luck
(Tự Chọn Option)