Tải Game MU CNC

Lưu ý : Chỉ chọn tải từ 1 Server.
Client Bản FULL có âm thanh (700Mb)

Client Bản FULL không âm thanh (420Mb)
Patch Update MU CNC (Sử dụng cho các Client MU Season 6.8 có Cashop, Master Skill Rage Fighter chuyển sang MU CNC)